Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Beserta Keluarga Besar Korem 084/Bhaskara Jaya

Mengucapkan :

DIRGAHAYU DITKUAD
27 Oktober 1945 – 27 Oktober 2022

“SUCI BHAKTI KARYA UTAMA”